LPT prisar Årets Initiativ för femte gången – första årets vinnare om hur utmärkelsen påverkat verksamheten

Artikel
Från vänster: Yashar Moradbakhti, Miia Yliaho, Lorri Mortensen Mates (2017)

I år är det femte gången Ledarna inom Privat Tjänstesektor (LPT) delar ut priset Årets Initiativ. Första fången LPT hyllade nytänkande ledarskapsinitiativ vann språkappen Lingio för sitt mångfaldsarbete. Vi ringde upp grundaren Yashar Moradbakhti för att höra hur priset har påverkat verksamheten.

2017 delades Årets Initiativ ut för första gången med temat ”Mångfald och jobbskapande”. Förstaplatsen knep då Yashar Moradbakhti och hans team på Lingio – en app som gör det roligare och lättare att lära sig nya språk. Lingio prisades för sitt banbrytande mångfaldsarbete och Yashar är än idag stolt över sin insatts.

– Det var en riktigt lycklig stund att ta emot Årets Initiativ 2017, då det är ett alldeles speciellt pris att få. Att få ta emot ett pris som handlar om initiativ som företag tar för ett bättre samhälle är en otroligt stor ära.

Lingio är språkappen med stora ambitioner att minska språkbarriärer runt om i landet och när de fick utmärkelsen Årets Initiativ 2017 var bolaget relativt nystartat. Yashar menar att vinsten var ett bevis på att de var något på spåren.

– Priset gav verkligen en intern boost och självförtroende att fortsätta med arbetet som vi hade påbörjat. Som team och företag arbetar vi alltid hårt för att nå vår vision. Vinsten i Årets Initiativ gav en extern bekräftelse på att vi var rätt ute. Fler än vi såg värdet i att lära ut yrkessvenska digitalt för att bidra till ökad integration på arbetsmarknaden.

Idag har Yashar och hans team skalat upp verksamheten och har flera nya och spännande projekt på gång – även om grundtanken är densamma som 2017.

– Vi är väldigt visionsdrivna och lanserar nu internationellt med vår nya AI-plattform som effektiviserar inlärningen av vilken kunskap som helst. Målet är att göra en rejäl skillnad globalt och nå miljontals människor. Vi vill verkligen hjälpa till att förbättra folks vardag och framtid.

Tillitsbaserat ledarskap i fokus när Årets Initiativ 2023 delas ut

Med årets upplaga vill LPT uppmärksamma chefer och organisationer som bygger ledarskap, medarbetarskap och verksamhet på tillit. Sedan starten 2017 har LPT lyft starka organisationer och företag som kan utmana och inspirera att skapa nya arbetsmetoder som förbättrar såväl arbetsmiljö som verksamhet.

– Vi på LPT gillar nytänkande initiativ som utvidgar ramarna i en organisation. Årets Initiativ finns till för att utmana chefer, organisationer och branschen i stort att våga ta ut svängarna i sina chefs- och organisationsroller, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande för LPT.

Tanken med Årets Initiativ är även att sprida bra och lyckade initiativ till andra chefer, medarbetare och organisationer 

– I årets version av Årets Initiativ, med tema Tillitsbaserat ledarskap, vill vi lyfta chefer och organisationer som styr med tillit, förtroende och samarbete som grund, säger Lorri Mortensen Mates.