LPT-podden ”På chefens bord”

LPT-podden ”På chefens bord”

Välkommen till vår podd, På chefens bord. Här tar vi upp olika ämnen som berör LPTs medlemmar.

Avsnitt 1 - Mobbning och sexuella trakasserier

5 juni, 2018

I första avsnittet träffar vår ordförande Lorri Mortensen Mates författarinnan Emilia Åhfelt Dimitriadis för att prata om hennes erfarenheter kring sexuella trakasserier, mobbing, härskartekniker och utanförskap – något som i dag är verklighet för många chefer och anställda.

Lyssna här

Avsnitt 2 - Jämställdhet, mångfald och psykisk ohälsa

23 januari, 2019

LPT:s ordförande Lorri Mortensen Mates möter The Amazing Societys vd Tobias Franzén för ett samtal om jämställdhet, mångfald och psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Lyssna här

Avsnitt 3 - Digital stress

2 september, 2019

Enligt en ny rapport från LPT upplever 62 procent av chefer att digitala verktyg skapar stress på arbetsplatsen. I det senaste avsnittet av På Chefens Bord diskuterar vi digital stress – och vad man kan göra åt den.

Lyssna här

Avsnitt 4 - Omval

24 oktober, 2019

Hur väljer vi riktning i (arbets)livet, innan någon annan gör det åt oss? Lyssna på senaste avsnittet av På chefens bord med Lorri Mortensen Mates och Anna Iwarsson här!

Lyssna här

Avsnitt 5 - Digital stress igen

28 november, 2019

Digital stress kan drabba vem som helst - men visste du att chefer utgör en särskild riskgrupp? Lyssna här på senaste avsnittet av podden med Lorri Mortensen Mates och forskaren Magdalena Stadin!

Lyssna här

Avsnitt 6 - Integrationsaktivister

13 januari, 2020

Mouddar Kouli och Magnus Berg är "integrationsaktivister" och jobbar för att få fler nyanlända i arbete. Hur kan vi i Sverige bli bättre på att ta tillvara på de nyanländas kompetenser?

Lyssna här

Avsnitt 7- Workfulness

15 juni, 2020

Hur kan vi skapa en sund digital arbetsmiljö? Andreas Kristensson är innovationschef på Telenor, där han har varit med och tagit fram Workfulness – ett utbildningsprogram som syftar till att lägga grunden för hållbara digitala vanor.

Lyssna här

Avsnitt 8 - Krishantering

7 juli, 2020

Sedan coronavirusets utbrott har nio av tio chefer påverkats av pandemin och tvingats lägga ned mer tid och energi på krishantering. Krisexperten Raymond Holmström har många års erfarenhet av olika kriser. Tillsammans med LPT:s ordförande Lorri Mortensen Mates guidar han dig i hur du som chef ska agera i en krissituation och hur du blir en mer hälsosam chef.

Lyssna här