Föreningsdemokrati

Så här ser den demokratiska organisationen ut i Ledarna inom privat tjänstesektor, LPT.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som genomförs vart tredje år.

Vid stämman deltar valda ombud, föreningsstyrelse, revisor samt valberedning. Ombud till stämman väljs av medlemmarna i föreningen. Stämman väljer styrelseledamöter, revisor och valberedning. Ordförande och kassör väljs direkt av stämman.

LPT nya stadgar antagna på föreningsstämma i april 2019