Vinnare av Årets Initiativ 2023

Expleo Nordic vinner Årets Initiativ 2023

Ledarna inom Privat Tjänstesektor (LPT) har för femte gången delat ut utmärkelsen Årets Initiativ. Utmärkelsen syftar till att främja nya initiativ och spännande ledarskapsidéer som på olika sätt bidrar till att skapa framtidens arbetsplatser och ledarskapsmetoder. Årets första pris tilldelades konsultbolaget Expleo Nordic och vd:n Michael Friis. Med en nytänkande ledarskapsmodell har Expleo Nordic och Michael Friis visat på det tillitsbaserat ledarskapets styrka och långsiktighet.

– Många företag och organisationer har under se senaste åren ställts inför en rad problem som har satt ledarskapet på sin spets. Det vi ser idag är ett bevis på den privata tjänstesektorns förmåga att ta sig ur kriser som en mångårig pandemi och en ökad inflation – om man tar största möjliga hänsyn till ledarskapets påverkan på verksamheten, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande i Ledarna inom privat tjänstesektor. 

Expleo Nordic, som var en av tre finalister, tilldelades första pris i Årets Initiativ 2023. För att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan Expleo Nordics nordiska verksamheter inledde vd:n Michael Friis en ny tillitsbaserade ledarskapsmodell. Initiativet går ut på att vara tydlig med mål och resultat medan man tillåter en mer förtroendebaserad arbetsprocess där varje enskild konsult får möjligheten och verktygen att styra över sitt eget arbete. Resultatet visar på en förbättrad arbetsmiljö, och ett ökat engagemang bland medarbetarna.

– Jag är otroligt stolt över att få ta emot denna utmärkelse. Samtidigt är jag ödmjuk inför det faktum att vi inte hade varit här utan hela den nordiska verksamhetens kämpaglöd och initiativrikhet. Det tillitsbaserade ledarskapet ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag hoppas att vi kan inspirera andra att ta steget mot ett mindre hierarkiskt näringsliv, säger Michael Friis, vd på Expleo Nordic.

Juryns motivering löd:

Som en aktör i en föränderlig värld, med snabbt ändrade kontexter har Expleo Nordic lyckats att fokusera på utveckling av det interna ledarskapet samt medarbetarnas behov och vilja att utveckla och påverka sin och företagets kultur. Samtidigt har man fokuserat på förbättring av arbetsmiljön. Genom att strategiskt förändra en tidigare hierarkisk struktur och implementera ”Tight-Loose-Tight”, har Expleo Nordic fått ett mer tillitsbaserat ledarskap. Ett mod som ökat medarbetarnas nöjdhet och företagets lönsamhet.

Andraplatsen tilldelades nykterhetsorganisationen IOGT-NTO som med tillitsbaserat ledarskap förbättrat den interna kommunikationen och ökat såväl de anställdas som medlemmarnas engagemang. Tredjepris fick marknadsplatsen Klaravik som med en företagskultur präglad av tillit och förtroende klarade av en stor omställning när företaget blev uppköpta av en internationell koncern 2022. Totalt skickades åtta bidrag in till Årets Initiativ 2023.

F.v. Anna Classon, Stefan Engström och Kim Reenaas, generalsekreterare på IOGT-NTO slutade tvåa.
Maria Ogenvall från Klaravik tog emot tredjepriset.

Juryn för Årets Initiativ 2023 bestod av: Lorri Mortensen Mates, Pontus Dilén, Elisabeth Mikaelsson, Carola Högfors, Jenny Hagström, Ingela Wickström, Raymond Holmström, Patrik Strandberg, Daniel Lundberg, Maria Sköld.

Se film om Expleo Nordics vinnarbidrag här.

Se film om samtliga finalisters bidrag här.

Om Årets Initiativ

Utmärkelsen Årets Initiativ initierades av LPT 2017 i syfte att lyfta goda idéer och exempel för eller av chefer. Utmärkelsen delas ut till en organisation, chef eller arbetsgrupp som bidragit till förbättrad hälsa för chefer och medarbetare på alla nivåer i en organisation.