Ordförande har ordet

Ordförande har ordet

”Vi måste ha hållbara chefer i en digital tillvaro”

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Därför är det viktigt att undersöka hur nya förutsättningar påverkar alla dessa dimensioner.

Uppkopplingshetsen och kravet att alltid vara tillgänglig växer sig allt starkare. Kravet på att ge omedelbar bekräftelse till sändaren har ökat och innebär att fler får svårt att någonsin släppa arbetet – vilket orsakar ökad stress och en rad andra problem. 

Digitalisering och globalisering har ökat tempot i näringslivet väsentligt. Stora delar av arbetsmarknaden påverkas högst påtagligt av detta, inte minst cheferna.

Chefer agerar idag i en arbetsmiljö där de är ständigt uppkopplade, med många skärmar i omlopp samtidigt. Hjärnan stimuleras i olika centra under korta stunder, och varje gång blodströmmarna flyttas krävs tid och energi. Det här skärmslaveriet har redan fått allvarliga konsekvenser – och lyckas vi inte få till stånd en beteendeförändring kommer situationen säkerligen bara att förvärras i takt med att digitaliseringen utvecklas.

Allt tyder på att flexibilitet är en av de viktigaste hörnstenarna i morgondagens arbetsliv. Men medan tekniken bidrar till bättre förutsättningar för nya, flexiblare och betydligt snabbare arbetsformer bidrar den samtidigt till fulla mailboxar, notiser från Slack och Skype tillsammans med ett konstant pockande från sociala medier som ständigt avbryter, stör och kräver uppmärksamhet. Uppmärksamhet som fortsätter långt efter arbetsdagens slut.

Den ökade digitaliseringen innebär också att många chefer fått, och kommer att få, fler arbetsuppgifter med digitala verktyg och system de inte är utbildade i eller kvalificerade för – vilket också kan vara en stark påfrestning.

Den här rapporten visar med stor tydlighet vilket problem detta är. Alltför många människor i arbetslivet mår dåligt på grund av orimliga villkor och förväntningar. Kravet att alltid vara uppkopplad och att alltid vara tillgänglig sliter alltför hårt på våra medlemmar och andra i arbetslivet.

Vi på Ledarna inom privat tjänstesektor vill genom den här rapporten bidra till en mer hållbar situation för chefer och övriga.

Vikten av att chefen får rätt förutsättningar – inklusive relevant utbildning – för säkra den digital kompetensen blir allt tydligare.

Vi ser gärna att det är ett steg i riktningen som kan hjälpa chefer att hantera digital stress i en digital värld – så att en beteendeförändring kan komma till stånd som spiller över på resten av organisationen.

Lorri Mortensen Mates
Ordförande LPT,
Ledarna inom privat tjänstesektor
Mail: lorri@lipt.se
Tel: +46 (0)70 825 03 66

Ladda hem rapporten: