Hur blir jag medlem?

Hur blir jag medlem?

Chefer i alla branscher, sektorer och på alla nivåer kan gå med i Ledarna. Chef är enligt vår definition den som oavsett titel och nivå företräder arbetsgivaren och leder funktion, verksamhet och/eller medarbetare.

När du skickat in din medlemsansökan blir du uppringd inom några dagar, för att vi ska säkerställa alla uppgifter. Är du medlem i ett annat förbund idag, svarar vi på frågor om hur du gör övergången så att allt går rätt till.