Föreningen

LPT är branschföreningen för chefer inom den privata tjänstesektorn. Vi arbetar för branschfrågor i medlemmarnas intresse. Hos Ledarna inom privat tjänstesektor finns chefer som är verksamma inom service och tjänster. Vi är en av Ledarnas större föreningar med närmare 18 500 medlemmar.

Föreningens medlemmar är chefer inom en rad olika verksamheter som exempelvis bank- finans- och försäkringsverksamhet, utbildningsområdet, bemanningsbranschen, rese- och hotellbranschen, bevakning, säkerhet och städ.

Som en av tjugotalet fristående föreningar inom Ledarna är det vår uppgift att jobba med branschfrågor i medlemmens intresse. Vi är också den nätverkspunkt som underlättar för din möjlighet att påverka förbundets nutid och framtid.

Bli medlem idag!