Så kan chefer hantera Coronakrisen på bästa sätt

Artikel
Så kan chefer hantera Coronakrisen på bästa sätt

Coronapandemin har lett till att många av er chefer har fått lägga mer tid och energi på krishantering. Minskade intäkter, ökat behov av internkommunikation och rädsla för smitta är några av de faktorer som påverkat det dagliga arbetet. Vi har pratat med Raymond Holmström som är expert inom krishantering och han delar nu med sig av sina bästa tips.

De flesta av er jobbar på ett företag som har drabbats av Coronapandemin på olika sätt. Det har i sin tur skapat stora och mindre kriser som ni som chefer tvingats att hantera och kommunicera på ett eller annat sätt. Det kan röra sig om allt från att någon anställd blivit smittad av viruset Covid-19 till att ni behövt varsla personal. Enligt vår medlemsundersökning som gjordes mellan 29 april och 4 maj var sju av tio chefer inte helt säkra på sitt ledarskap under Corona. Detta berättar Lorri Mortensen Mates, ordförande Ledarna Privat tjänstesektor. Vi kontaktade därför Raymond Holmström, expert inom krishantering, som menar att det är viktigt att avdramatisera läget för att förenkla arbetsprocessen.

– Det första steget är att ni tar fram all fakta, identifierar riskkällor och skapar en åtgärdsplan. Sätt tydliga roller på företaget och gör sedan olika antaganden om potentiella scenarion och analysera vilka konsekvenser händelseutvecklingen kan få, säger han.

Upplever ni en stor oro som chefer under Corona så kan ni behöva extra stöttning från er ledning. Ställ krav på kompetensutveckling genom att till exempel gå en kurs inom krishantering. En annan väg att gå är att anlita en konsult som är expert inom ämnet.

– Övning och utbildning inger trygghet. Ta hjälp externt så att ni kan börja skapa rutiner på er arbetsplats. Gör krishantering till en naturlig del i er vardag, säger Raymond Holmström.

Har en kris drabbat just ert företag så är det även viktigt att lägga mycket tid och energi på internkommunikation. Använd era upparbetade kommunikationskanaler och uppdatera informationen kontinuerligt. Försök att inte undanhålla något utan var öppen och ärlig gentemot era medarbetare, utan att bryta mot GDPR.

– Informera hellre för mycket än för lite, det ger de bästa förutsättningarna för en så god krishantering som möjligt. Har ni ingen information att ge ut så ska ni kommunicera ut det också, enligt Raymond Holmström, expert inom krishantering.

Samtidigt kan det vara svårt för många att säkra internkommunikationen på distans under en kris. Se då till att ni utnyttjar de digitala plattformarna så mycket som möjligt.

– Med mejl, intranät och appar som Zoom och Teams kommer ni långt. Det är viktigt att bibehålla kontakten med era kollegor. Se därför till att öka och effektivisera mötesfrekvensen, säger han.

Hur ska vi chefer kommunicera till media om företaget befinner sig i en kris?

–Det gäller att ni sätter en kommunikationsplan där det tydligt framgår vem som har mandat att säga vad. Fundera igenom vilka budskap ni vill få ut och håll på integriteten.

Varför är det viktigt att hantera en kris snabbt?

–Kriser kommer ofta plötsligt och oförutsett. Som företag gäller det att komma ikapp händelseförloppet och lägga mycket krut på att initialt ta fram en bra lägesbild. Planera sedan hur ni tar er förbi händelsen, det gäller att få kontroll på situationen och försöka begränsa krisens påverkan på verksamheten. En händelse lever många gånger sitt eget liv och är man senfärdig i inledningen kan det bli en onödigt lång uppförsbacke. Två viktiga saker vid en kris av denna karaktär är uthållighet och att planera långsiktigt, 6-12 månader framåt.