Så skapar du en säkrare verksamhet – genom psykologisk trygghet

Artikel
Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT och Louise Bringselius, forskare och författare.

I ett säkerhetslandskap präglat av snabba förändringar och ständiga utmaningar är skapandet av en säker arbetsmiljö av avgörande betydelse. LPT har pratat med ordförande Lorri Mortensen Mates och Louise Bringselius, författare och forskare, om hur öppenhet och kommunikation kan stärka den psykologiska tryggheten på arbetsplatser.

Hoten mot svenska företag och organisationer blir allt fler. Samtidigt är det viktigt att titta inåt för att stärka såväl säkerheten som arbetsmiljön. Louise Bringselius, forskare och författare till boken Psykologisk trygghet: att välkomna den som utmanar, betonar behovet av att bryta tystnadskulturen på arbetsplatser. 

– Man hör allt oftare anställda vittna om en tystnadskultur på deras arbetsplatser. Det är ett allvarligt problem som hämmar innovation och säkerhet samt skapar en dålig arbetsmiljö.

Hon lyfter fram hur en öppen och kommunikativ atmosfär fyller en viktig funktion i säkerhetsarbetet.

– När anställda känner att det är tryggt att berätta om både sina egna misstag och allmänna problem kommer verksamheten få mer kunskap som kan användas för utveckling. En sådan öppenhet skapar en grund för att minska risken för framtida problem och möjliggör reparation av eventuella skador.

Bringselius understryker hur en tystnadskultur kan vara förödande för en organisations säkerhet. 

– När människor inte vågar tala öppet om misstag och problem kommer verksamheten inte kunna rätta till dem, varnar hon. Därför är tryggheten särskilt viktig i verksamheter som hanterar stora risker, som sjukvård eller industrier.

För att främja öppen kommunikation och tillit bland medarbetare och därigenom förbättra säkerheten, rekommenderar Bringselius praktiska åtgärder för chefer. 

– Man kan träna på att tala om misstag och problem, genom att göra det systematiskt. Exempelvis kan man ha ett möte i månaden där det här är temat och där alla förväntas berätta om ’månadens misstag’.

Som chef kan man också göra fel. Det är något som Bringselius menar att man ska vara öppen med. 

– Som ledare behöver du gå före och visa att även du gör fel. Man bör också välkomna feedback på sitt eget ledarskap och sina egna beslut, påpekar hon.

Att som chef vara öppen med sina misstag menar även Lorri Mortensen Mates, ordförande i LPT, är grundläggande för ett välfungerande ledarskap.

– Det är viktigt att komma ihåg att kulturen på arbetsplatsen inte bara skapas av chefer, utan av alla på företaget. Men genom att föregå med gott exempel visar du att det är tillåtet och uppmuntrat att vara ärlig och öppen. Detta främjar en kultur där medarbetare känner sig trygga att dela sina tankar och åsikter, vilket ligger till grund för en säker och innovativ verksamhet.

– Att arbeta i en verksamhet där det råder en tystnadskultur och management by fear hämmar alla. Många tänker då att det är bättre att vara tyst och passiv för då kan man åtminstone inte göra fel. Istället för att ta initiativ, utveckla och komma med idéer förlamas hela organisationen, vilket är förödande på både kort och lång sikt avlutar Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT.

Psykologisk trygghet för en säkrare arbetsplats

Att skapa en öppen företagskultur kan bidra till att effektivt identifiera och hantera säkerhetsrisker. Bringselius menar på att framgångsrika exempel ofta hamnar i skuggan av misslyckanden, men att öppenheten är nyckeln till framgång. 

– De goda exemplen finns varje dag när man vågar tala öppet om händelser. I grunden handlar det om att skapa ett klimat av ödmjukhet, där vi kan acceptera att alla misslyckas ibland och att det också är nödvändigt om vi ska våga testa nya arbetssätt.