Årets Initiativ 2019

LPT
Årets Initiativ 2019

Den 11 november utser Ledarna inom privat tjänstesektor Årets Initiativ 2019. Temat för i år är ”Hälsa för chefer utifrån hållbara chefer”

‪Färre vill bli chefer och det blir även svårare att rekrytera. Arbetet har blivit mer komplext och svårare att hantera. Vi ser att chefer blir mer ensamma och utsatta och sjukfrånvaron bland chefer ökar.‬

‪Vi vill därför uppmärksamma organisationer med vår utmärkelse som tagit initiativ till att utveckla ett arbetssätt för att skapa förutsättningar för trygga och hållbara chefer på alla nivåer. ‬

‪Jobbar du i en organisation eller känner till någon som genomfört ett initiativ som på ett eller annat sätt gynnat chefernas hälsa och arbetsförhållanden? Något som visat på långsiktig acceptans för chefernas möjlighet till återhämtning, självreflektion och personlig utveckling?‬‪ ‬‪Ditt bidrag är viktigt för att inspirera fler till initiativ som gynnar ett hållbart ledarskap för Sveriges chefer.‬

Nomineringsperioden pågår till den 30 augusti. Vinnaren utses under ÅI-galan på Vasateatern i Stockholm den 11 november 2019.‬

Jurygruppen består av:‬
‪Magnus Dalsvall ordförande, HR Akuten AB‬
Christina Björklund ledamot, Docent på IMM, Karolinska Institutet‬
Anna Iwarsson ledamot, Strategisk förbättringsledare firma annaiwarsson‬ ‪Jenny Hagström ledamot, Chef bemanning Midfind‬
Catarina Edman, projektansvarig för LPT och ledamot‬