Finalisterna i Årets Initiativ 2021

LPT
Finalisterna i Årets Initiativ 2021

Den 22 mars tillkännager vi vinnaren av Årets Initiativ 2021! Ämnet var Framgång i motgång och syftet var att hitta och lyfta chefer eller företag inom den privata tjänstesektorn som under pandemin framgångsrikt arbetat med utmaningarna och vänt dem till framgångsfaktorer. Här är 2021 års tre finalister!

Team Olivia – Kreativ Paus     

Team Olivia är ett företag som verkar inom vård och omsorg i Sverige, Norge och Danmark. Under pandemin så startade de initiativet Kreativ Paus vilket var en konstnärlig uppmaning till personer som levde under isolering och ensamhet under pandemin. De fick möjligheten att göra saker som att måla, snickra och virka. Efter att de hade skapat sina verk så fotograferades dem och publicerades på Team Olivias hemsida. Samtliga verk bedömdes sedan av en namnkunnig skandinavisk jury. 50 verk valdes ut och ställdes ut på en vernissage i Liljevalchs konsthall. Initiativet genomfördes både 2020 under temat “Jag är” och 2021 med temat ”Hoppfullhet”. Första året skickades 1 400 konstverk in och det andra över 2 200. Kreativ Paus har varit en möjlighet för de personer som drabbades hårdast av pandemin att få en motiverande sysselsättning. En undersökning visade att 93 procent av de som deltog uppgav att Kreativ Paus fått dem att må bättre.

Azets Insight – Smarter Working/De sju goda vanorna

Azets Insight är en internationell koncern som tillhandahåller tjänster och rådgivning inom ekonomi, lön och HR. Under pandemin startade de initiativet Smarter Working för att öka flexibiliteten vad gäller vart arbetet ska bedrivas. Riktlinjen var 60 procent på kontoret och 40 procent hemma. Det mottogs positivt bland medarbetarna som upplevde minskad stress. Azets Insight har även arbetat för att de anställda ska få en god arbetsmiljö i hemmet. Därför fick medarbetarna ergonomiska hjälpmedel hemskickade till sig så att de kunde bedriva ett hälsosamt arbete på distans. Dessutom digitaliserade de initiativet De sju goda vanorna för alla sina anställda. Det är en utbildning som går ut på att uppmuntra medarbetare till ökat personligt ledarskap och ansvarstagande. Initiativen ökade Azets Insight attraktivitet som arbetsgivare och förbättrade företagskulturen.

Nordic Choice Hotels – Digital jobbförmedling

Nordic Choice Hotels är en av Nordens största hotellkedjor med drygt 200 hotell. När pandemin bröt ut stod man inför massuppsägningar. Därför lanserade Nordic Choice Hotels initiativet Digital jobbförmedling vilket gick ut på att man arrangerade digitala event och kontaktade företag som hade behov av ny personal. 700 personer deltog och drygt 150 av dem lyckades få ett nytt jobb. Efter att situationen förbättrades började Nordic Choice Hotels använda metoden för att rekrytera personal till sina nyöppnade hotell. Oavsett vart man befann sig i landet hade Nordic Choice Hotels valmöjligheten – precis som kandidaterna – att välja plats för intervju. På så sett har man sett om varandras hälsa under pandemin.