Vi kommer till Almedalen

LPT
Vi kommer till Almedalen

Den 2 juli kommer LPT att delta i Almedalen med seminariet ”Så påverkar digitaliseringen svenska chefers hälsa” där vi bland annat kommer att presentera en ny rapport om hur svenska chefer upplever stress i sitt jobb.

Dag och tid: 2/7 2019 15:00 – 16:00
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1
Länk till programbladet

Så påverkar digitaliseringen svenska chefers hälsa

Digitalisering och globalisering har ökat tempot i näringslivet väsentligt. Stora delar av arbetsmarknaden påverkas högst påtagligt av detta, detta gäller inte minst cheferna.

Chefer agerar idag i en arbetsmiljö där de är ständigt uppkopplade, med många skärmar i omlopp samtidigt. Samma teknik som skapar bättre förutsättningar för nya, snabbare och mer flexibla arbetsformer har också inneburit ett konstant pockande från ett stort antal tekniska verktyg. Många chefer och organisationer påverkar negativt av orimliga villkor och förväntningar, där kravet att alltid vara uppkopplad och tillgänglig sliter.

Det är därför viktigt att diskutera hur digitaliseringen av arbetslivet kan ske utan att det stressar oss.

Hur IT-stressade är svenska chefer idag?

Hur skapar vi en sund digital arbetsmiljö på våra arbetsplatser?

Vilka åtgärder krävs för att säkra ett hållbart ledarskap i en digitaliserad värld?

Bakom seminariet står Ledarna inom privat tjänstesektor, LPT, som bland annat kommer att presentera en ny rapport om hur svenska chefer upplever stress i sitt jobb.

MEDVERKAR

Magdalena Stadin, hälsoforskare på Jönköpings Universitet
Har genomfört en studie om digital stress i arbetslivet

Andreas Kristensson, innovationschef Telenor
Har tagit fram en handbok för företag som vill skapa en sund digital arbetsmiljö

Petronella Posti, Skandinavienchef Solita
Drabbades av digital stress och delar med sig av sina erfarenheter

Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT
Utgivare av rapporten Chefens skärmslaveri: Så påverkar digitaliseringen svenska chefers hälsa

Pia Sehm, moderator