Rapport: Integration i praktiken

LPT
Rapport: Integration i praktiken

Ett jobb för chefen

Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) har tagit fram denna rapport för att åskådliggöra hur Sveriges chefer ser på integration på arbetsmarknaden.

Rapporten är tänkt att utgöra ett konstruktivt underlag till den pågående samhällsdiskussionen och bidra till konkreta lösningar för en välfungerande integration på den svenska arbetsmarknaden.

Det är vår övertygelse att en välfungerande integration på svenska företag och organisationer kräver fler konkreta och konstruktiva vägar framåt. Vi vet att våra medlemmar, ofta mellanchefer i olika positioner, inte sällan är de som får det direkta ansvaret att praktiskt hantera ”integrationen” i den egna organisationen och direkt på arbetsmarknaden – vid sidan av de mer abstrakta diskussioner som sker på ledarsidor och paneldebatter.