Lorri presenterar: Ingela Wickström, ledamot och vice sekreterare

Styrelsen
Lorri presenterar: Ingela Wickström, ledamot och vice sekreterare

Foto: Mette Ottosson

Vem är du?

Jag heter Ingela Wickström och arbetar som ekonomichef i ett kommunalt bolag. Min ledarskapskarriär har varit lång, de senaste 20 åren har jag hoppat runt mellan olika branscher och chefspositioner.

Varför är du medlem i LPT?

I en facklig organisation med medlemmar i många olika positioner, både chefer och anställda, hamnar man lätt i den stora massan. Ledarna har istället ett tydligt chefsfokus som gör att man blir sedd och får den hjälp man behöver. Ledarnas stöd, utbildningar och information har varit oerhört givande för mig som chef.

Vad vill du bidra med i den nya styrelsen?

Som ledamot är det viktigt att sätta laget före jaget. Med min långa ledarskapskarriär hoppas jag kunna bidra till att utveckla LPT:s verksamhet för att erbjuda mest matnyttig information och stöd åt medlemmarna.

Vilken är din bästa egenskap?

Efter många år som chef har jag insett att modet är en av de viktigaste egenskaperna. Utan modet blir varje motgång svår och varje utmaning tuffare. Jag vill visa att fackligt engagemang lönar sig, bara man vågar!