Finalisterna i Årets Initiativ 2023

LPT
Finalisterna i Årets Initiativ 2023

Den 13 november delar Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) ut utmärkelsen Årets Initiativ för femte gången. Temat för i år är tillitsbaserat ledarskap. Här är årets tre finalister!

Finalist #1: IOGT-NTO

Efter att ha haft utmaningar med den interna kommunikationen valde den nya generalsekreteraren Kim Reenaas att styra om i organisationen. Kim Reenaas identifierade att problemet låg i ansvarsfördelningen mellan chefer, avdelningar och avdelningschefer. Genom att ge ett större förtroende och en större frihet till avdelningscheferna har man lyckats förbättra såväl arbetsmiljö som verksamhet. Innan Kim Reenaas förändrade verksamheten användes även ett stort antal externa konsulter vilket man har lyckats dra ned på efter omställningen och i den senaste medarbetarundersökningen kan man se en stor positiv förändring till följd av det nya ledarskapsinitiativet.

Se mer om IOGT-NTO:s bidrag här.

Finalist #2: Expleo Nordic

Expleo Nordic och vd:n Michael Friis har applicerat ett tillitsbaserat ledarskap som bidragit till en positiv kulturförflyttning och bättre resultat för verksamheten. Ledarskapsfilosofin har resulterat i en ökad effektivitet och kollektiv kapacitet där anställda själva kan besluta kring den dagliga verksamheten. Det tillitsbaserade ledarskapsmodellen, även kallad ”Tight-loose-tight”, möjliggör en större flexibilitet och frihet för anställda. Initiativet skapar en arbetsmiljö där anställda får fatta beslut själva, arbeta mer självständigt och kan på så sätt effektivisera sitt arbete samt utföra det under kortare tid.

Se mer om Expleo Nordics bidrag här.

Finalist #3: Klaravik

Klaravik genomgick 2022 en stor förändring när de blev en del av en internationell koncern. Genom Michaelas Bergströms, CFO på Klaravik, tillitsbaserade ledarskap, positiva inställning och starka tilltro till sina medarbetare har hon lyckats skapa en positiv förändring med starkare teamkänsla i en tid av omorganisering. Ett exempel på förändring av arbetssätt var att medarbetare fick rapportera under kortare tid. Förändringen upplevdes initialt som en utmaning men visade sig bli lyckad långsiktigt med tydligare struktur och arbetsrutiner. Ledarskapet, hennes förtroende till medarbetare och förmågan att involvera medarbetare har bidragit till ett positivt arbetsklimat med stark laganda och engagemang.

Se mer om Klaraviks bidrag här.

Vinnaren av Årets Initiativ 2023: tillitsbaserat ledarskap tillkännages på måndag, den 13 november på ÅI-galan – det vill du inte missa! Anmäl dig via knappen nedan.