Rapport: Språket ett (onödigt) hinder för integration?

LPT
Rapport: Språket ett (onödigt) hinder för integration?

I den här rapporten har vi tagit tempen på chefers vilja och möjligheter att lösa integrationskulturen.

Sverige står inför stora utmaningar med att integrera nyanlända och få fler i arbete. Nio år! Så lång tid tar det för hälften av alla nyanlända i Sverige att få ett jobb, visar siffror från SCB. Sverige behöver bli bättre på att integrera dessa individer.

Inledningsvis kan sägas att politikerna måste sätta ner foten, agera snabbare och bättre när det gäller att sänka de byråkratiska hindren. Våra chefer vill ha växande företag, men det måste bli lättare att hitta nyanlända att anställa – och det måste bli lättare att anställa dem. Idag står alltför många och alltför höga byråkratiska hinder i vägen.