Vinnare av Årets Initiativ 2018

Vinnare av Årets Initiativ 2018

Reklambyrån The Amazing Society fick LPTs utmärkelse Årets Initiativ 2018: Hälsa för Chefer.

The Amazing Society vann för sitt initiativ Social First, som syftar till att öka socialt ansvarstagande och social hållbarhet i reklam- och kommunikationsbranschen. Filosofin har haft stora hälsofrämjande effekter på såväl chefer som övriga medarbetare och har lett till en drastisk minskning av både sjukfrånvaro och personalomsättning på byrån.

Arbetet har börjat internt med olika satsningar och investeringar som lett till en bred och jämställd organisation som arbetar målmedvetet med kultur och jämställdhet.

Juryns motivering löd:

Amazing Society visar med initiativet Social First ett genomgripande arbete utifrån social hållbarhet på och bortom arbetsplatsen. Det översätts konkret till en förändring som skapar goda och jämställda villkor i företaget och utvecklingen av ett hållbart ledarskap som sätter människan i centrum. I ett företag som hade stora utmaningar har dessa förändringar lett till ökad hälsa och ökat välbefinnande i hela organisationen, en dramatiskt lägre sjukfrånvaro och personalomsättning. Social First är ett initiativ som bryter ny mark genom att sätta det mänskliga välbefinnandet samt goda och jämställda villkor i första rummet i den historiskt sett tuffa i reklambranschen. 

2:a pris gick til Scandic Hotels

Motivering: Scandic Hotels vill ge alla anställda samma möjligheter att fokusera på välmående och hälsa ur ett helhetsperspektiv. Genom att erbjuda lättillgängliga, hälsosamma alternativ för kost, motion och återhämtning som är integrerade i arbetet har Scandic Hotels gjort hälsa och välmående för Scandics chefer till en del i företagets filosofi. Långsiktighet och hållbarhet utmärker arbetet vars kontinuitet garanteras genom personligt ansvar och utnämnda hälsoinspiratörer i organisationen.

3:e pris till Olofströms kommun: Heja Hälsan

Motivering: Heja Hälsan är ett initiativ som fokuserar på helheten i frågor om hälsa och arbetsmiljö för chefer inom en samhällsbärande verksamhet: kommunen. Med fokus på jämlik hälsa och ett hållbart arbetsliv för både chefer och anställda i en kvinnodominerad sektor lyfts ett viktigt perspektiv: hållbarheten och hälsan inom den kvinnodominerade offentliga sektorn.

4:e pris gick till Sturebadet Health Strategy: CHR Index

Motivering: Genom att erbjuda ett digitalt och lättillgängligt verktyg som kartlägger upplevd arbetsmiljö och hälsa i hela organisationen får chefer stöd i det egna ansvaret på arbetsplatser och kan på kort tid få en överblick över hälsoläget i organisationen. Verktyget bidrar med metodik, fokus på relevanta frågor och möjliggör att problem synliggörs för de som bär ansvaret. Åtgärdsplaner och uppföljning involverar alla chefer i organisationen och kan skapa en samsyn kring prioriteringar och förändringar. Chefen får på detta sättet ett verktyg att arbeta aktivt även med sin egen arbetsmiljö. 

– Det har varit otroligt inspirerande att ta del av alla bidrag; inte minst att så många förstår vikten av att se hälsa ur ett helhetsperspektiv där både den fysiska och den psykiska aspekten måste ingå – för såväl chefer som övriga medarbetare, säger Catarina Edman, jurymedlem och sekreterare i LPT. 

Juryn av Årets Initiativ 2018 bestod av:
Cecilia Åkerblom, Magnus Dalsvall, Anna Iwarsson, Saeid Esmaeilzadeh, Jenny Hagström och Catarina Edman.

Se film med samtliga fyra finalisters bidrag här:

För mer information, kontakta:

Catarina Edman, sekreterare LPT
catarina@lipt.se
0709-70 50 45