Vinnare av Årets Initiativ 2019

Vinnare av Årets Initiativ 2019

Halmstad kommun Hemvårdsförvaltningen vann LPTs utmärkelse Årets Initiativ 2019: Hälsa för chefer

Halmstad kommun Hemvårdsförvaltningen vann Ledarna inom Privat Tjänstesektors utmärkelse Årets Initiativ 2019. Temat var Hälsa för chefer utifrån hållbara chefer och Halmstad kommun Hemvårdsförvaltningen vann för ett initiativ som skapat såväl intern sammanhållning som minskat antal sjukskrivningar.

Juryns motivering

Fokus för 2019 års Årets Initiativ var detsamma som under 2018 – hälsa för chefer – och juryns motivering för Halmstad kommun Hemvårdsförvaltningen löd:  

Inte bara en fluga, utan en tanke om långsiktighet och ett hållbart initiativ, att vara en tydlig förebild, med fokus på friskfaktorer och träning. I en stor organisation med 2 300 anställda medarbetare varav 60 chefer har Halmstad kommun Hemvårdsförvaltningen tagit ett tydligt beslut: att skapa ett hållbart arbetsliv där hela organisationen är involverad. Den personliga omtanken om medarbetarna ligger som ett mantra, den genomsyrar alla nivåer. Från högsta chef till medarbetare ute i linjen. Genom att ligga i framkant och tänka långsiktigt, har man skapat en kontinuitet och utvecklat ett arbetssätt för hållbara chefer och medarbetare. Hälsoarbete, coachning och att bli lyssnad på har även skapat tillit och förståelse människor emellan och sjuktalen inom organisationen har minskat. Värdegrundsarbetet har blivit tydligt i den gemensamma kommunikationen och har gett organisationens chefer mer arbetsro. En organisation där nya ledare kan börja gro.

2:a pris gick till Fastighetsägarna Service Stockholm

Juryns motivering för Fastighetsägarna Service Stockholm löd:
”Med mottot alla ska med och att ledarskap alltid ska ses som en profession har chefer och ledare givits utrymme att tänka i ett helikopterperspektiv där helhetssyn och den röda tråden varit en viktig del i resan mot framgång. Fastighetsägarna Service Stockholm har skapat en tydlig värdegrund och kommunikation i företaget, inte minst på det sätt man arbetar med mål och förståelsen för teamets mål i ett företag. Det har ökat engagemanget och tryggheten hos chefer och ledare. Organisationen har blivit mer hållbar, chefer och ledare möter numera morgondagens möjligheter med tillit och är ständigt lösningsfokuserade.”

3:e pris till Adsensus Operations

Juryns motivering för Adsensus Operatoins löd:
”Ett relativt ungt företag som med sitt nya tänk och tydliga varumärke som arbetsgivare ligger i framkant. Där 80–20 regeln för chefers möjlighet till återhämtning och reflektion ses som ett viktigt incitament och friskhetstecken för att skapa framtidens hälsosamma och hållbara ledarskap. Öppenhet och acceptans för chefers behov av utveckling och reflektion har bidragit till att nya lösningar och a­ffärskoncept börjat växa fram.”

Juryn av Årets Initiativ 2019 bestod av:
Magnus Dalsvall, Anna Iwarsson, Jenny Hagström och Catarina Edman.

Se film med samtliga fyra finalisters bidrag här:

För mer information, kontakta:

Catarina Edman, sekreterare LPT
catarina@lipt.se
0709-70 50 45