HR-experten: Vi måste göra mer för våra chefer

Artikel
HR-experten: Vi måste göra mer för våra chefer

Efter två år i styrelsen har HR-experten Magnus Dalsvall nu tagit över som ordförande för Årets Initiativ (ÅI), en utmärkelse som i år premierar hållbart ledarskap. I juryn sitter även Christina Björklund, Anna Iwarsson, Jenny Hagström och Catarina Edman.

– Vi har fantastiskt bra jurymedlemmar och det diskuteras mycket på våra möten. Vi tycker också att det här med hållbart ledarskap är väldigt viktigt. Får man rätt organisatoriska förutsättningar att vara en bra chef, då finns tid över till att ta hand om och utveckla sina medarbetare, säger Magnus Dalsvall.

Han har 35 års erfarenhet som HR-direktör och har jobbat i ett flertal stora bolag som exempelvis flygbolaget SAS och teleoperatören Telia. Genom sitt arbete har han fått en stor inblick i hur företag hanterar ledarskapsroller. Magnus Dalsvall har också varit väldigt aktiv i debatten kring chefers arbetsmiljö, vilken har förändrats väldigt mycket under årens lopp, menar han.

– Mycket av chefsstödet har försvunnit samtidigt som vissa arbetsuppgifter har lagts över på chefens bord. Det har gjort att det inte är lika populärt att vara chef idag och svårare att rekrytera till chefstjänster. Det här är ett jättestort problem och vi behöver göra mer för våra chefer, säger Magnus Dalsvall.

Han anser att Årets Initiativ är ett mycket bra tillfälle att uppmärksamma de företag och organisationer som faktiskt har gjort något för att förbättra arbetsmiljön för chefer.

– ÅI handlar om att lyfta fram bra exempel och sprida metoderna och synen på de här frågorna. Det är också en viktig pusselbit i hela samhällsutvecklingen. Organisationer som förstår vitsen med att skapa en bra arbetsmiljö för chefer har mycket att vinna.

Varför är årets tema för ÅI just Hälsa för chefer?

– Därför att det är så pass viktigt. Ska vi få långsiktiga förbättringar så måste vi skapa bättre förutsättningar för chefer. Vi vill också att fler ska vilja bli chef, inte minst unga personer.

Vad är syftet med att dela ut priset för Årets Initiativ?

– Det är att få fram bra förebilder som är lätta att sprida till andra organisationer. Ett annat syfte är att få fokus på chefsrollen. Just därför är det väldigt bra att en chefsorganisation som LPT har tagit initiativ till det här priset. Det i sig är ett väldigt bra initiativ.

Vilken typ av initiativ hoppas du på att få se bland nomineringarna?

– Alla nomineringar är glädjande att se. Men jag hoppas att det kommer in flera initiativ där företag har haft som målsättning att avlasta sina chefer. Många chefer har en ambition att coacha och engagera sina medarbetare – men de måste få tid till det.