Hur naken är ledningsgruppen – egentligen?

Artikel
Hur naken är ledningsgruppen – egentligen?

LPT har träffat författarna Magnus Dalsvall och Kjell Lindström som är högaktuella med nya boken ”Den nakna ledningsgruppen”. Boken är framtagen som en tankeväckare till dagens ledningsgrupper och ifrågasätter de sanningar som råder kring hur en ledningsgrupp ska organiseras och fungera. Missa inte att vi lottar ut 5 signerade exemplar.

I den nya boken ”Den nakna ledningsgruppen” ifrågasätter författarparet Magnus Dalsvall och Kjell Lindström de etablerade sanningarna om ledningsgruppen. Författarna driver poängen att de flesta företag och organisationer sitter fast i gamla tankespår och organiserar sig utifrån föråldrade managementteorier – och att fler borde ifrågasätta de ”sanningar” som finns kring hur en ledningsgrupp ska fungera.

Magnus Dalsvall och Kjell Lindström har varit ytterst produktiva de senaste åren. De senaste fyra åren har de skrivit totalt sex olika böcker, inklusive Den nakna ledningsgruppen. Tidigare böcker inkluderar Bortom tankefällan och Rör om i HR-grytan.

Vi satte oss ned med författarna för att höra mer om deras bok och vad de ser som avgörande för framtidens organisation och ledning.

Varför har ni skrivit den här boken? 

Det finns en massa myter om ledningsgrupper. Vi vill klä av dessa och peka på nya perspektiv. Vi vill också peka på att organisationer har förändrats sedan 1980-talet då ledningsgruppsidén fick sitt stora genombrott. Det borde få konsekvenser för synen på dagens ledningsgrupper. De böcker som finns där ute utgår ofta från en verklighetsbild som funnits sedan början av 1900-talet. Organisationer ser inte längre lika ut – men tänket är tyvärr detsamma.

En annan orsak är att folk i arbetslivet mår dåligt. Då behöver ledningen hitta nya vägar att arbeta för att organisationen och de anställda ska fungera och må bättre.

Vad är för slags fel som ledningsgrupper gör idag, enligt er? 

Många sitter fast i gamla idéer om hur organisationer funkar. Inte minst när man funderar på ledningsgruppens sammansättning och arbetsformer.

Man har ofta slutat lyssna på den egna verksamheten och förlitar sig hellre på externa rådgivare. Problemet är att dessa gärna förespråkar förlegade perspektiv.

Vi har identifierat sju vanliga myter om ledningsgruppen som vi utmanar i vår bok. Till exempel idén om att ledningsgruppen måste vara ett ”tajt team”.

Vad är ert bästa tips för den chef som läser detta och som vill få till ett bättre ledningsarbete i den egna organisationen? 

Läs boken, fundera själv. Boken är rakt på sak och skriven för dig som har begränsat med tid. Du läser den på cirka två timmar.

Ställ dig själv frågorna: hur ser din organisation ut egentligen? Hur borde en ledningsgrupp vara sammansatt och arbeta för att svara mot din egen organisations utseende och behov?

Det är också viktigt att utgå från era egna förutsättningar och verklighet – det finns ingen standardlösning.

 Magnus Dalsvall har en lång karriär som personalchef och direktör på bland annat SAS, BP Sweden och Telia Data. Kjell Lindström har under många år arbetat med ledningsgruppsutveckling i olika organisationer och företag.