Tre snabba med Trygg-Hansa om säkerhet för chefer

Artikel
Lorri Mortensen Mates, ordförande i LPT och Andreas Pernwall, avtalsansvarig på Trygg-Hansa.

Att vara en ledare innebär ofta att hantera många olika ansvarsområden och utmaningar. För att göra detta effektivt krävs inte bara kompetens utan också en känsla av trygghet. Vi ringde upp Andreas Pernwall, avtalsansvarig på Trygg-Hansa för några snabba frågor om säkerhet för chefer och försäkringslösningar.

Vilka är de vanligaste riskerna som chefer står inför när det gäller sin personliga trygghet?

– Att som chef och ledare ha ansvar för ett mindre eller större antal kollegor kommer ofta med en högre nivå av stress. Om stressen inte följs upp med ordentlig återhämtning finns så riskerar du både din fysiska och psykiska hälsa. Om påfrestningarna blir allt för stora så finns det risk att du blir sjukskriven och utan rätt skydd kan en sjukskrivning leda till tråkiga konsekvenser för dig och din familj. 

Vilka försäkringslösningar rekommenderar ni för chefen?

– För att skapa ekonomisk trygghet för sig själv och för sin familj rekommenderar vi oftast en kombination av sjuk- och olycksfallsförsäkringar, samt livförsäkring. Dessa ger ett brett skydd mot olika händelser, från sjukdomar och skador till oväntade livshändelser. Med en livförsäkring skapar du dessutom ekonomisk trygghet för din familj i det fall du skulle ryckas bort i förtid. 

LPT och Ledarna samarbetar med Trygg-Hansa. Vad får man som medlem?  

– Som medlem i LPT och Ledarna får man tillgång till förmånliga personförsäkringslösningar från Trygg-Hansa, skräddarsydda för chefer. Dessutom får nya medlemmar ett paket innehållande liv-, olycksfall- och sjukförsäkring samt sjukkapital, kostnadsfritt i tre månader utan att fylla i en hälsodeklaration.

Lorri Mortensen Mates, ordförande i LPT, menar att samarbetet med Trygg-Hansa fyller en viktig funktion för LPT:s medlemmar när det kommer till säkerhet för chefer. 

– Den personliga tryggheten är grundläggande för ett bra ledarskap. Därför rekommenderar vi alla chefer att se över sina försäkringar kontinuerligt, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT.

Vill du läsa mer om Ledarnas samarbete med Trygg-Hansa?