Föreningsstämma

Styrelsen
Föreningsstämma

Stämma hölls i Båstad 27-28 april 2019

Förutom våra valda ombud till stämman, samlades också föreningens valberedning, representanter från den avgående och även nya styrelseledmöter till styrelsen. Fredrik Sjöblom valdes till ny vice ordförande och ledamot. Övriga nya styrelsemedlemmar är Pontus Dilén, Christine Karmfalk, Torbjörn Hanzi och Ingela Wickström.

Inbjudna gäster var Anneli Samuelsson från Vård och Omsorg, Sofia Löfgren föreningskoordinator från Ledarna och Michael Roungve, avtals och branschchef. Anneli Samuelsson var även ordförande på stämman och Sofia Löfgren var sekreterare. Michael Roungve informerade om avtals och branschfrågor. Förutom sedvanliga föreningsstämmoförhandlingar fick ledamöterna på stämman även en föreläsning av Michael Darmell. Föreläsningen handlade om digital stress: uppkopplad eller avkopplad? Vad är värdeskapande i mötet när jag också är uppkopplad?