Nyvald styrelse för Ledarna inom Privat Tjänstesektor

Styrelsen
Nyvald styrelse för Ledarna inom Privat Tjänstesektor

Lorri Mortensen Mates får förnyat förtroende som ordförande för branschföreningen Ledarna inom Privat Tjänstesektor (LPT). Det beslutades under söndagens föreningsstämma. Med över 18 000 medlemmar är Ledarna inom Privat Tjänstesektor den största branschföreningen inom chefsorganisationen Ledarna.

Styrelsen för LPT, Ledarna inom Privat Tjänstesektor; röstades i söndags fram under branschföreningens stämma. Lorri Mortensen Mates valdes per acklamation till ordförande för ytterligare en mandatperiod, om tre år.

– Jag är stolt och glad över att få förnyat förtroende att leda branschföreningen tillsammans med den nya föreningsstyrelsen. Det är en styrelse med stor erfarenhet av chefsfrågor inom olika sektorer och branscher. Under kommande mandatperiod ska vi fortsätta arbeta för chefer inom den privata tjänstesektorns bästa och driva frågor som ligger i våra medlemmars intresse, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande för Ledarna inom Privat Tjänstesektor.

Lorri Mortensen Mates har erfarenhet från flera olika chefspositioner, bland annat som egenföretagare, research- och supportchef i ett stort känt undersökningsföretag, men även som partiombudsman för Moderaterna och chefsroller inom den offentliga sektorn. Hon har även stor erfarenhet av styrelsearbete.

– På dagens arbetsmarknad, präglad av stora utmaningar, har chefer en nyckelroll. Bra ledarskap är viktigare än någonsin, inte minst när det råder kompetensbrist och lågkonjunktur. För att Sveriges chefer ska kunna ta sig an dessa problem behövs rätt förutsättningar – något vi på Ledarna inom Privat Tjänstesektor ständigt arbetar med, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande för Ledarna inom Privat Tjänstesektor.

Stämman valde även följande personer att utgöra styrelsen för Ledarna inom Privat Tjänstesektor:

Kassör
Carola Högfors (omval)

Ledamöter
Pontus Dilén (omval)
Jenny Hagström (nyval)
Ingela Wickström (omval)
Raymond Holmström (nyval)
Elisabeth Mikaelsson (nyval)

Suppleanter
Maria Sköld (nyval)
Patric Strandberg (nyval)
Daniel Lundberg (nyval)

Under det konstituerande mötet som hölls efter föreningsstämman, valdes Pontus Dilén till vice ordförande och Elisabeth Mikaelsson till sekreterare.

Om Ledarna:
Ledarna inom Privat Tjänstesektor (LPT) är branschföreningen för chefer inom den privata tjänstesektorn. Hos LPT finns chefer som är verksamma inom service och tjänster. LPT är Ledarnas största förening med närmare 18 500 medlemmar. Föreningens medlemmar är chefer inom en rad olika verksamheter som exempelvis bank- finans- och försäkringsverksamhet, utbildningsområdet, bemanningsbranschen, rese- och hotellbranschen, bevakning, säkerhet och städ.