Ny rapport: Chefens skärmslaveri

LPT
Ny rapport: Chefens skärmslaveri

Så påverkar digitaliseringen svenska chefers hälsa

Bakgrund till rapporten
Påtryckningar, krav och förväntningar samt obalans mellan jobb och fritid leder till att färre lockas av chefstiteln och att många hoppar av sina chefsroller. Hur de chefer som ändå stannar kvar mår, påverkar hela organisationen. LPT, Ledarna inom privat tjänstesektor, har sedan 2018 arbetat med temat “Hälsa för chefer” för att uppmärksamma chefens vardag.

Den här rapporten är en fortsättning på detta arbete och tar sitt fokus på den ofrånkomliga digitala utvecklingen som chefer måste – och borde – förhålla sig till för att arbeta smart och effektivt.

Vi vill med denna rapport kartlägga och belysa hur digitalt stressade ledare inom den privata tjänstesektorn är idag. Vår förhoppning är att rapporten kan ligga till grund för en fortsatt diskussion kring vilka åtgärder som krävs för att säkra ett hållbart ledarskap i en digitaliserad värld.

Hur rapporten genomförts
Denna rapport sammanfattar en kvantitativ webbundersökning genomförd via Questback Essentials på uppdrag av LPT, Ledarna inom privat tjänstesektor. Under perioden 16 maj till den 7 juni 2019 genomfördes totalt 1704 intervjuer bland LPTs medlemmar, alla individer med olika chefsbefattningar inom privat tjänstesektor.

   •   46 % av respondenterna är kvinnor

   •   54 % av respondenterna är män 

   •   Respondenterna representerar ett brett urval av branscher med viss övervikt på IT-branschen

Rapporten utgår från en enkät som består av 41 frågor som handlar om arbetsmiljö kopplat till hälsa och stress.

Som journalist kan du fritt använda innehåll, resultat och fakta från rapporten. Vid användning av text- och bildinnehåll, uppge gärna källa Ledarna inom privat tjänstesektor.